Zrušení propojovacích poplatků za linku 1221


9.10.2020
Společnost Dial Telecom, a.s. zrušila propojovací poplatky a tím se snaží přispět k řešení stávající nelehké situace spojené s šířením viru COVID 19.

Na začátku měsíce září byl Ministerstvem zdravotnictví spuštěn provoz centrální infolinky Hygienické služby 1221, jak součást chytré karantény a boje proti koronaviru.

Tato linka je umístěna v pevné síti společnosti Dial Telecom, a.s. Byla zřizovatelem dohodnuta za běžných komerčních podmínek, což mělo za důsledek zpoplatnění hovorů ze sítí některých telekomunikačních operátorů. Na základě žádosti Ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, prostřednictvím Asociace provozovatelů mobilních sítí, byla společnost Dial Telecom vyzvána k odpuštění propojovacích poplatků, které jsou standardně účtovány za provoz linek.

Telekomunikační operátor Dial Telecom, a.s. se rozhodl bezodkladně tuto situaci řešit a propojovací poplatky ostatním mobilním operátorům neúčtovat. Aplikoval stejný režim, jako je užíván pro tísňové linky, kterým se tato služba obsahem velmi blíží.