Dial Telecom zprovoznil novou optickou trasu Mladotice - Rozvadov


13.2.2012
Praha
Společnost Dial Telecom, a.s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, dokončil v lednu další etapu rozšiřování kapacit páteřních tras dobudováním úseku Rozvadov – Mladotice. Nová optická trasa měří 85,5 km a je důležitou součástí páteřní optické sítě Dial Telecomu, propojující západoevropská telekomunikační centra s Prahou. Dále pokračuje přes území České republiky po vlastní infrastruktuře (mimo jiné do Bratislavy), kde je síť napojena na páteřní sítě významných operátorů směřujících na východ a jih Evropy.

Důvodem budování této významné trasy bylo posílení přenosové kapacity dálkové optické sítě, které byla v tomto úseku téměř zcela vyčerpána. „Posilování páteřních tras od hranic s Německem, přes Plzeň, Prahu, Brno až do Bratislavy umožňuje rozvíjet služby nad optikou v rámci střední Evropy. Dial Telecom je schopen na vlastní optické síti dodávat celou škálu služeb od 2Mbps do 40 Gbps, říká Ingrid Ledererová, technická ředitelka Dial Telecomu.

Dial Telecom instaluje na svých páteřních trasách vysoce kvalitní optická vlákna Trasy se vyznačují nízkými hodnotami měrného útlumu a minimálními hodnotami koeficientu PMD, což je velmi důležité pro zajištění kvality vysokorychlostních přenosových systémů DWDM.

Instalace trasy Mladotice – Rozvadov proběhla v rekordních dvou měsících. Podél trasy jsou připraveny odbočné komory pro napojení významných obchodních lokalit.


Dial Telecom pravidelně investuje miliony korun do vlastní optické sítě, kterou dále nabízí operátorům či maloobchodně přímo společnostem v dosahu. Optická síť je považována za konvergenční medium budoucnosti a Dial Telecom je jedním z nejvýznamnějších telekomunikačních operátorů, který poskytuje své portfolio služeb právě na vlastní optické síti a cíleně investuje do nejmodernější technologie v tomto oboru.

Více informací Vám poskytneme na stránkách http://hadaikum.dialtelecom.cz nebo na těchto kontaktech:

Martina Setunská
Marketing manager, PR
tel.: + 420 226 204 159
email: martina.setunska@dialtelecom.cz
hadaikum.dialtelecom.cz

Pavel Křižka
PR Manager
tel.: +420 732 582 776
email: pavel.krizka@justc.cz                                                         
www.justC.cz

O firmě Dial Telecom, a.s. (Česká republika)
Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem.