CS


Výběr provozovatele (Carrier Selection) je výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání.