CPS


Výběr provozovatele nastavením předvolby (Carrier Preselection) je pevné nastavení předvolby čísel v síti poskytovatele přístupu, které je určeno k dosažení přístupu ke službám vybraného telekomunikačního provozovatele (Dial Telecom) bez nutnosti jakýchkoli dodatečných zásahů volajícího pro každé volání.