Electronic Mail Address - Adresa elektronické pošty


Znaky identifikující adresáta či příjemce zprávy předávané elektronickou poštou (electronic mail). Sestává ze dvou částí: jména uživatele a jména definující adresu IP počítače; mezi těmito částmi je znak @. Takže např. pro adresu novak@inway.cz znamená: novak je jméno uživatele, inway.cz je adresa tohoto uživatele v síti internet.