Firewall


Systém, který slouží k ochraně jedné sítě před neoprávněným vstupem ze sítě jiné (např. ochrana LAN před vstupem z internetu). Systém může být realizován softwarovými nebo hardwarovými prostředky, případně jejich kombinací.