IP - Internet Protocol


Síťový protokol ze sady protokolů TCP/IP pracující na třetí síťové vrstvě dle OSI modelu, zajištující přenos paketu službou bez navazování spojení (verze 4, IPv4). IP protokol je definován v RFC 791.