Konektivita


Schopnost systému nebo zařízení propojit se bez dalších úprav s jinými systémy nebo zařízeními.