Mail Server


Mail Server slouží k výměně elektronické pošty mezi odesílatelem a adresátem. V případě připojení podnikové LAN se Mail Server využívá jednak k vnitropodnikové výměně elektronické pošty, a zároveň pro výměnu elektronické pošty prostřednictvím internetu s ostatními subjekty.