MSN - Multiple Subscriber Number


Služba dostupná pouze u přípojek BRI. Dovoluje ke každé takovéto přípojce přidělit až osm telefonních čísel.