Páteřní síť


Primární spojovací mechanismus hierarchického distribuovaného systému sítí (backbone network). Zajišťuje vzájemnou konektivitu všech systémů k němu připojených.