QoS - Quality of Service


Koncové zařízení může požadovat specifickou kvalitu přenosu - Quality of Service (QoS). Jednotlivé typy přenosů jsou odlišné a často mají i protichůdné požadavky. Přenos hlasu a videa v reálném čase bude vyžadovat definované zpoždění s minimálním rozptylem, což se neobejde bez záruky jisté minimální dohodnuté šířky přenosového pásma, a zároveň vylučuje použití velkých vyrovnávacích pamětí. Naproti tomu datové přenosy nemají striktní požadavky na minimální přenosové pásmo, zpoždění buněk a jeho rozptyl, a vyžadují velké vyrovnávací paměti pro efektivní přenos. Tyto různé požadavky na kvalitativní parametry přenosu ATM spojení byly vyřešeny zavedením a definicí několika tříd služeb (Class of Service). V současnosti jsou definované čtyři typy tříd služeb označované písmeny A, B, C a D nebo názvy, jež vyjadřují vztah dané třídy služeb k přenosové rychlosti.