Router – směrovač


Zařízení propojující dvě sítě, které používají stejný síťový protokol. Směrovací rozhodnutí vychází z informací třetí, síťové vrstvy OSI modelu.