Client/Server - Klient/Server


Architektura výpočetního systému. Server většinou udržuje data a zajišťuje operace s nimi. Klient s ním komunikuje pomocí dotazů, požadavků a odpovědí.