CLIP - Calling Line Identification Presentation


Identifikace volajícího účastníka. Umožňuje volanému účastníkovi zjistit identifikaci volajícího účastníka.