Management


Zdeněk Sivek
Zdeněk Sivek
Předseda představenstva
Po absolvování Univerzity J. E. Purkyně pracoval na kapitálovém trhu. Poté se podílel na založení společnosti Globix, s.r.o., později ETEL, s.r.o., kde pracoval na pozici obchodního ředitele. Založil Dial Telecom, s.r.o., v České republice.
Tomáš Strašák
Tomáš Strašák
Člen představenstva
Vystudoval mezinárodní obchod a evropskou integraci na pražské VŠE a Staffordshire University v Anglii. Vedl tým mezinárodního datového prodeje v Českém Telecomu, a.s., od roku 2004 byl členem představenstva společnosti TransgasNet, a.s., později net4net, a.s. Nyní je obchodním ředitelem Dial Telecomu, a.s.
Ivo Stach
Ivo Stach
Místopředseda představenstva
Vystudoval automatizované systémy řízení na ČVUT v Praze. V letech 1995 až 1996 byl investičním manažerem ve fondu rizikového kapitálu Czech American Enterprise Fund. Od roku 2007 působil jako finanční ředitel v podnicích primárně orientovaných na služby, od roku 2000 v oboru telekomunikací.
Marek Šťastný
Marek Šťastný
Technický ředitel
Po absolvování ČVUT vedl oddělení plánování a rozvoje sítě sdružení CESNET. V roce 1998 se stal vedoucím oddělení výstavby a plánování sítě společnosti InWay, a.s. Od roku 2010 byl vedoucím oddělení analýzy, procesů a plánování a mezi lety 2008 a 2013 byl členem dozorčí rady společnosti Dial Telecom, a.s.
Radek Brňák
Radek Brňák
Předseda dozorčí rady
Profesní kariéru začal ve společnosti Deloitte, následně pracoval na kapitálovém trhu pro Raiffeisenbank. V roce 1997 založil telekomunikační společnost Globix, s.r.o., kterou v roce 2000 prodal. V současnosti působí jako soukromý investor.
David Bečvář
David Bečvář
Člen dozorčí rady
Vystudoval ekonomii na Western Illinois University a Anglo-American College. Od roku 1998 pracoval v obchodním oddělení společnosti Globix, s.r.o. V roce 2000 založil slovenskou pobočku Dial Telecomu, a.s., a byl jejím generálním ředitelem. O rok později stál u zrodu českého Dial Telecomu, a.s., kde působí v dozorčí radě.
Pavel Kvíčala
Pavel Kvíčala
Člen dozorčí rady
Vystudoval na ČVUT v Praze. Byl specialistou plánování a rozvoje řídícího a sdělovacího systému a projektovým manažerem v Transgasu a TransgasNetu, a.s., poté vedl projektový management ve společnosti net4net, a.s. V Dial Telecomu působí jako zástupce technického ředitele a člen dozorčí rady.