DATOVÝ OKRUH


Pronájem datového okruhu je služba umožňující propojit dva body zákazníka datovým tokem o požadované rychlosti prostřednictvím datových sítí, které jsou v páteřní části zálohovány.

Pronájem datového okruhu je služba umožňující propojit dva body zákazníka datovým tokem o požadované rychlosti prostřednictvím datových sítí, které jsou v páteřní části zálohovány. Kapacity jsou poskytovány s rozhraními Ethernet nebo SDH o rychlostech od 64 kbps do 1 Gbps. Vyšší kapacity lze nabízet jako službu LAMBDA.

Schéma služby

Technická specifikace


Kapacita Ethernet

Dial Telecom provozuje unikátní a rozsáhlou síť na bázi Ethernet s využitím Ethernet over Fibre, Ethernet over WDM a Ethernet over MPLS. Síť je postavena převážně na aktivních prvcích společnosti CISCO. V páteřní síti jsou všechny okruhy zálohovány. V přístupové síti jsou využity technologie optického kabelu, rádiový spoj nebo metalické vedení. Kapacitu Ethernet je možné nabízet i v hvězdicové topologii, kdy jsou jednotlivé přípojky předávány na jedné fyzické vysokokapacitní přípojce formou oddělených VLAN. Dial Telecom je prostřednictvím spojů na vrstvě Ethernet propojen s mnoha tuzemskými i mezinárodními operátory a může poskytovat služby přes více sítí.

- garantovaná přenosová rychlost 64 kbps až 1 Gbps
- topologie bod - bod
- Interface - porty 10/100 Mbps, 1 Gbps
- dle požadavku nastavení transparentního nebo netransparentního přenosu rámců v síti Dial Telecom
- podpora 802.1q,  802.1X tunneling, transport STP

Kapacita SDH

Kombinace řešení WDM prvků s SDH řešením umožňuje poskytování okruhů na bázi SDH v rychlostech E1 (2 Mbps), E3 (34 Mbps), STM-1 (155 Mbps), STM4 (622 Mbps). Dial Telecom poskytuje službu na vlastní SDH síti postavené s využitím technologie společnosti Alcatel-Lucent s uzly v největších městech v ČR. Služby SDH je možné poskytovat rádiovou, optickou nebo metalickou přístupovou technologií v celé síti Dial Telecomu. Kruhová topologie SDH infrastruktury umožňuje zálohovat v páteřní síti i okruhy po SDH síti. Dial Telecom je členem Virtual Meet Me Roomu v Ancotelu ve Frankfurtu a díky tomu se může snadno a efektivně propojit s více než 150 operátory. Jejich prostřednictvím může nabídnout kapacitu SDH do celého světa.

- rozhraní X.21, V.35, G.703, G.957

Dokumenty ke stažení

velikost souboru 703.99 kB

Vhodné pro

  • Operátory
  • Státní instituce
  • Velké firmy

Výhody této služby

  • zálohování služeb v páteřní síti
  • možnost SLA - garance kvality a dostupnosti služby
  • nepřetržitý dohled
  • možnost zřídit služby mezinárodně
  • možnost předávat více služeb na jednom fyzickém rozhraní (hvězdicová topologie)