VPN


Služba VPN Vám a Vaší firmě umožňuje bezpečné propojení vzdálených poboček nebo partnerů v rámci České republiky i do zahraničí.

Služba VPN je flexibilní a spolehlivé řešení firemní komunikace, které je založeno na přenosu dat. Služba může poskytovat „full mesh“ topologii (komunikace každý s každým), umožní tedy snadno a efektivně propojit všechny firemní pobočky do jediné privátní sítě. Tato síť může výrazně snížit provozní náklady na spolehlivou komunikaci uvnitř firmy. Služba je vhodná k propojení lokálních počítačových sítí, aplikací či hostingových center s možností kombinace datové, hlasové, video i internetové komunikace v rámci jedné přípojky. Pro fyzické přípojky mohou být využity optické, metalické nebo bezdrátové přenosové technologie. Kapacita přípojek je zcela variabilní a klient si může zvolit rychlost od 64 Kbps až po kapacity v řádech Gbps.

 

Schéma služby

Technická specifikace

Službu VPN nabízíme ve variantách MPLS L3 VPN a IPSEC VPN.

MPLS L3 VPN
Služba MPLS L3VPN je díky své jednoduché implementaci do běžného ICT prostředí a širokým možnostem použití vhodná pro pokrytí potřeb hlasové, datové i video komunikace. Dial Telecom zajistí podrobnou analýzu komunikačních potřeb zákazníka a následně navrhne a zrealizuje optimální nasazení a konfiguraci MPLS L3VPN.

Služba MPLS L3 VPN obsahuje:
- přístup k datové síti a internetu prostřednictvím jediné přípojky s garantovanými parametry
- nastavení kvality služby (QoS) – umožní garantovaný přenos hlasu, videa a jiných aplikací v rámci privátní sítě
- zálohovanou komunikaci v páteřní síti Dial Telecomu
- dohled všech koncových zařízení
- předávací rozhraní služby je na ethernetovém portu koncového zařízení u zákazníka
- technickou podporu pro zajištění požadovaných konfiguračních změn
- uživatelskou podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu


IPSEC VPN

IPSEC VPN umožní využít přípojky do internetu na více pobočkách i jako plnohodnotnou zabezpečenou privátní síť. Pobočky v rámci této sítě komunikují každá s každou na základě protokolu IP. Pro průchod dat je využita síť Internet. Pobočky tedy mohou být připojeny kdekoliv na světě. Data jsou po síti posílána bezpečným šifrovaným tunelem. Během cesty tak nemůže dojít k jejich rozluštění ani změnám.

Služba IPSEC VPN obsahuje:
- virtuální privátní síť na bázi protokolu IP
- šifrování dat přenášených po VPN pomocí protokolu IPSEC
- instalaci včetně technického vybavení až po předávací rozhraní služby u zákazníka
- možnost zabezpečeně přistupovat do této sítě prostřednictvím  dočasného IPSEC tunelu z domácího počítače
- uživatelskou podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

 

Dokumenty ke stažení

velikost souboru 1.11 MB
velikost souboru 1.02 MB

Vhodné pro

  • Operátory
  • Státní instituce
  • Velké firmy

Výhody této služby

  • úspora nákladů oproti budování vyhrazené privátní sítě po pronajatých linkách
  • vytvoření vlastní bezpečné datové sítě
  • flexibilita a škálovatelnost - kapacity a konfigurace lokalit mohou být upraveny dle požadavků klienta
  • full mesh topologie, kdy komunikuje každá pobočka s každou
  • snadné rozšíření sítě připojením další pobočky
  • možnost snadného připojení další pobočky nebo jiné datové sítě v zahraničí
  • možnost SLA - garance kvality a dostupnosti služeb