Metropolitní sítě


Společnost Dial Telecom vlastní a provozuje rozsáhlé metropolitní sítě v rozsahu cca 1000km tras , a to zejména v Praze, Brně, Plzni, Ostravě, Hradci Králové, Boskovicích, Jihlavě a Hodoníně. Pražskou metropolitní síť tvoří 250km kabelových tras. Metropolitní optické sítě propojují významné kancelářské objekty, výrobní a logistické areály, telekomunikační body i domácnosti.

Pevné připojení klientů optickým kabelem, vedeným převážně v bezpečí pod povrchem země, umožňuje vysokou rychlost a libovolnou přenosovou kapacitu datového a hlasového připojení, ale také jednoduchost a úsporu provozních i investičních nákladů. Rádiové spoje (p-p) díky své rychlé výstavbě a velkému dosahu tvoří vhodný doplněk optických přípojek, pro jejich distribuci má Dial Telecom vybudovanou vlastní síť vysílacích rádiových míst.