Profil a historie


Dial Telecom je celonárodní telekomunikační operátor, který poskytuje v garantované kvalitě komplexní portfolio hlasových, datových, internetových a hostingových služeb prostřednictvím vlastní optické sítě.

Své služby poskytuje Dial Telecom z 350+ POPů (Point of Presence) do více než 3500 lokalit v České republice i zahraničí. Ve své síti provozuje Dial Telecom více než 5000 aktivních zařízení s 25 000+ aktivními porty. Kromě optických tras využívá Dial Telecom 1100+ rádiových spojů jak ve své páteřní infrastruktuře, tak i pro úseky posledních mílí. Síť Dial Telecomu je velmi dobře propojena s ostatními mezinárodními i národními operátory a nepřetržitě monitorována z vlastního dohledového centra.

Pevné připojení klientů optickým kabelem, vedeným převážně v bezpečí pod povrchem země, umožňuje vysokou rychlost a libovolnou přenosovou kapacitu datového a hlasového připojení, ale také jednoduchost a úsporu provozních i investičních nákladů.

Dial Telecom je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem.

Společnosti Dial Telecom je  členem projektu Fenix, který si klade za cíl zvýšení síťové bezpečnosti.

Od svého založení v roce 2000 společnost uskutečnila řadu úspěšných akvizicí. V současné době má Dial Telecom významné a stabilní postavení jak na českém, tak zahraničním telekomunikačním trhu.

 

Historie

|< < 1 2 >|
19.03.2018

2018

Dial Telecom koupil společnost Matrigo.

31.12.2016

2016

Dial Telecom koupil společnost Pe3ny net.

31.12.2015

2015

Dial Telecom koupil podíl ve společnosti ČD Telematika.

31.12.2014

2014

 • Logo_Maxprogress
 • Dial Telecom dokončil fúzi s dceřinou společností MAXPROGRES telco.

31.12.2013

2013

 • Dial Telecom převzal zákazníky ET Telekomunikace. Společnost ET Telekomunikace zanikla.

 • Logo_Maxprogress
 • Dial Telecom se stal stoprocentním vlastníkem obchodního podílu ve společnosti MAXPROGRES telco.


 • Logo_Star21Fúze sloučením společnosti STAR 21 Networks a společnosti Dial Telecom. Společnost STAR 21 Networks tímto zanikla.

 • Logo_TelemetryServicesVznik dceřiné společnosti Telemetry Services, zajišťující veškeré služby spojené s garantovaným přenosem dat přes GSM sítě mobilních operátorů a prodej aktivních přenosových prvků v těchto sítích.

 

31.12.2012

2012

  Logo_Volny
 • Sloučení části společnosti VOLNÝ se společností Dial Telecom. Dial Telecom převzal odpovědnost za poskytování a podporu telekomunikačních služeb u zákazníků, kteří v rámci sloučení přešli pod společnost Dial Telecom.
 •  

  Logo_ET_Telekomunikace
 • Vznik společnosti ET Telekomunikace odkupem části podniku ETT ENERGETIKA vztahující se k telekomunikačním službám a odkupem části podniku IMMOENERGETIKA.
31.12.2011

2011

 • Logo_FiberServicesVznik sesterské společnosti Fiber Services, jejíž náplní je poskytování komplexních technických služeb na optických trasách na území České republiky.
 • Odkoupení 100 % akcií společnosti MobilKom.
 •  

 • Dial Telecom se stal stoprocentním vlastníkem akcií společnosti STAR 21 Networks.
31.12.2010

2010

 • Dial Telecom odkoupil divizi velkoprodeje telekomunikačních služeb od společnosti Master Internet.
 •  

 • Dial Telecom odprodal svou slovenskou pobočku společnosti GTS Slovakia.
 •  

 • Společnost Dial Telecom se rozhodným dnem 1. 1. 2010 sloučila s odštěpným závodem společnosti VOLNÝ, čímž došlo k dvojnásobnému nárůstu výnosů za rok 2010. Dial Telecom oficiálně převzal firemní zákazníky společnosti VOLNÝ a zároveň došlo k sestěhování obchodního i technického oddělení obou společností.
31.12.2008

2008

 • Odkup 100 % akcií společnosti Telekom Austria Czech Republic, která poskytuje služby pod značkou VOLNÝ, a 100% podílu ve společnosti eTel Slovensko.
31.12.2007

2007

 • Vznik nástupnické akciové společnosti Dial Telecom akvizicí firem Dial Telecom a net4net (resp. TransgasNet, bývalé dceřiné společnosti Transgasu).
|< < 1 2 >|