Slovníček pojmů


Vyhledávání
Podle abecedy
# A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line
ATM - Asynchronous Transfer Mode
Bit
bps, b/s (bits per second)
BRI - Basic Rate Interface
Broadband
Byte
Client/Server - Klient/Server
CLIP - Calling Line Identification Presentation
CLIR - Calling Line Identification Restriction
CODEC - Coder-decoder
Cookie
CPS
CS
DNS (Domain Name System)
DNS (Name) Server
Domain Name
DSL - Digital Subscriber Line
DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer
E-commerce - Elektronický obchod
E-mail - Elektronická pošta
E1
Electronic Mail Address - Adresa elektronické pošty
Ethernet
Euro-ISDN
Fast Ethernet
Firewall
Frame Relay
FTP server
Gateway
Hardware
Helpdesk
HTML - Hypertext Markup Language
HTTP - Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
Interface - Rozhraní
Internet
Intranet
IP - Internet Protocol
IP Address - Adresa protokolu IP
ISDN - Integrated Services Digital Network
ISP - Internet Service Provider - Poskytovatel internetu
Konektivita
LAN - Local Area Network
Mail Server
MSN - Multiple Subscriber Number
Network - Síť
Optical Fiber - Optické vlákno
Packet
Páteřní síť
PBX - Private Branch Exchange
PCM - Pulsně kódová modulace
POP3
Přenositelnost čísla
PRI - Primary Rate Interface
Provolba
PSTN - Public Switched Telephone Network
QoS - Quality of Service
Router – směrovač
Splitter
TCP - Transmission Control Protokol
TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
User Name - uživatelské jméno
VoD - Video on Demand
VoIP - Voice over IP
WAN - Wide Area Network
WWW Server