Frame Relay


Přenosová síťová technologie pracující s přepínáním rámců (spojová vrstva) proměnné délky. Používá sestavení virtuálních obvodů mezi propojenými zařízeními a standardu HDLC pro přenos rámců. Pro svoji vyšší efektivnost nahrazuje sítě X.25.