X.400 MAIL


Systém X.400 MAIL slouží k zasílání důležitých a důvěrných dat jen určenému adresátovi bez možnosti ztráty či jejich zneužití třetí stranou.

Provoz služby je založen na mezinárodních standardech (X.400, X.500, EDI apod.) a zároveň se nevyhýbá současným trendům (WEB to EDI, XML/EDI, LITE-EDI, ebXML apod.). Je tedy ideálním nástrojem pro přenos dat v různých formátech tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na bezpečnost přenosů, autentifikaci odesílatelů a příjemců, zálohování přenášených zásilek, trvalý provoz (365/7/24) služby a dokladovatelnost datových přenosů v národním i mezinárodním prostředí. Služba je určena zejména zákazníkům z finančního sektoru, kteří vyžadují bezpečnost a standardizaci přenosů v národním a mezinárodním styku.

Technická specifikace

Jádrem služby X.400 MAIL jsou pravidelně zálohované UNIX servery. Technologický sál je velmi dobře zabezpečen (bezpečnostní služby, protipožární úpravy atd.). Provoz služby je koncipován jako 24/7/365.

Spolehlivost služby je možno dále posílit používáním vlastních přenosových tras Dial Telecomu nebo tras výhradně od provozovatelů s 24/7/365 zabezpečeným dispečinkem (např. LL Net, ISDN, Frame Relay, ATM, IP MPLS, Internet atd.). Zákazník si v rámci již stanovených poplatků může definovat libovolný počet tzv. záložních protokolů, které v případě výpadku primárních komunikačních linek automaticky převezmou provoz narušeného protokolu, který je primárně nastaven. Provozovatel inicializuje a aktivně dohlíží na odstranění případných poruch.

Služba využívá administrativní doménu (ADMD) pro Českou republiku schválenou Českým telekomunikačním úřadem, která je celosvětově registrovaná v Mezinárodní telekomunikační unii ITU (EEMA,WEMA).

Typická aplikace služby:
-  zavádění finančního EDI ve styku velký podnik - banka
-  EDI řešení pro energetiku
-  přenos statistických dat ve formátu EDI mezi bankami působícími v ČR a Českou národní bankou
-  dohled všech koncových zařízení
-  přenos dat ve formátu EDI mezi stavebními spořitelnami působícími v ČR a Českou národní bankou
-  individuální EDI řešení mezi zahraničními a tuzemskými obchodními partnery

Dokumenty ke stažení

velikost souboru 1014.21 kB

Vhodné pro

  • Malé a střední firmy
  • Státní instituce
  • Velké firmy

Výhody této služby

  • komplexní zabezpečení zakázky (ve spolupráci s dodavateli) dle možností a požadavků zákazníka na systém
  • využití mezinárodně uznávaných standardů pro zabezpečenou komunikaci
  • nepřetržitý provoz systému v zabezpečeném datovém centru
  • možnost využít různých protokolů pro přenos dat včetně nastavení záložních komunikačních protokolů

Související produkty