PRONÁJEM VLÁKEN


Služba nabízí zákazníkům možnost pronájmu nenasvícených optických vláken v páteřní a metropolitních sítích Dial Telecomu zakončených na optických konektorech v optickém rozvaděči.

Dial Telecom je pro nejvýznamnější světové telekomunikační skupiny preferovaným středoevropským partnerem pro pronájem vláken v České republice a na Slovensku. V České republice je v páteřní síti více než 4300 km tras vlastněných a provozovaných Dial Telecomem. Dalších více než 100 km tras vhodných k pronajmutí je i v pražské metropolitní síti. Služba je určena především operátorům a ISP, kteří jsou sami schopni realizovat výstavbu a provoz telekomunikačních přenosových systémů. Většina páteřní sítě Dial Telecomu je vedena podél plynovodů a vlákna jsou umístěna v maximálně zabezpečeném prostoru, kde neprobíhá běžná stavební činnost.

Mapa páteřní sítě Dial Telecomu

Mapa páteřní sítě

Technická specifikace

- pronájem vláken mezi 2 body
- měření parametrů vláken
- pomoc centra technické podpory
- dohled 24/7
- automatické zajišťování překládek vedení v souvislosti s probíhající stavební činností
- jednovidové optické vlákno typu G.652, G.655 nebo G.656 (NZDF)
- optický konektor E2000/APC umístěný v optickém rozvaděči (ODF)


Vhodné pro

  • Operátory
  • Státní instituce
  • Velké firmy

Výhody této služby

  • nezávislost zákazníka na přenosové technologii poskytovatele
  • možnost vytvoření vlastní přenosové sítě na pronajatých vláknech
  • nižší náklady oproti vlastnímu budování kabelových tras
  • krátká doba realizace
  • rozsáhlá a kontinuálně rozvíjená optická síť v ČR a na Slovensku

Související produkty