Výroční zprávy


Výroční zpráva 2013

Společnost Dial Telecom pokračovala v konsolidaci telekomunikačního trhu v Česku. Spolu se stoprocentním obchodním podílem ve společnosti MAXPROGRES telco se stala vlastníkem největší metropolitní sítě v Brně. Dial Telecom koupil rovněž poskytovatele telemetrických služeb Nowire.

Výroční zpráva 2012

Společnost Dial Telecom dosáhla nejlepší provozní výkonnosti od svého založení. Vedení firmy schválilo a realizovalo projekt sloučení s částí podniku Volný. Na počátku roku se Dial Telecom stal vlastníkem poskytovatele služeb FWA, společnosti STAR 21 Networks.

Výroční zpráva 2011

Dial Telecom výrazně posílil tranzitní telekomunikační infrastrukturu a pokračovalo rozšiřování metropolitní optické sítě v Praze. Portfolio služeb, poskytovaných více než 2400 společnostem, se rozrostlo o několik perspektivních produktů. Výzvou bylo získání podílu na službách pro státní správu.

Výroční zpráva 2010

Dial Telecom zprovoznil přes padesát nových přístupových bodů. Odprodal svou slovenskou pobočku společnosti GTS Central Europe. Stal se členem VMMR v Ancotelu a zvítězil v projektu Krizi navzdory, vyhlášeného Hospodářskou komorou ČR.

Výroční zpráva 2009

Společnost si upevnila postavení na trhu v oblasti poskytování služeb pro velkoobchodní i firemní klientelu. V situaci, kdy řada konkurenčních firem klesala, tržby z prodeje služeb Dial Telecomu vzrostly. Ke konci roku měl Dial Telecom 1585 maloobchodních a 227 velkoobchodních zákazníků.

Výroční zpráva 2008

Koncem roku Dial Telecom koupil 100 % akcií společnosti Telekom Austria Czech Republic, která poskytuje služby pod značkou VOLNÝ, a stoprocentní podíl ve společnosti eTel Slovensko. Výrazně tím posílil své postavení na trhu a rozšířil portfolio poskytovaných služeb i do rezidentního segmentu.

Výroční zpráva 2007

Fúze s národním operátorem net4net zajistila Dial Telecomu meziroční zdvojnásobení obratu, zvýšení pokrytí optickou sítí a zlepšení dostupnosti služeb v celé České republice. Spojením maloobchodního a velkoprodejního portfolia služeb Dial Telecom zvýšil stabilitu své tržní pozice.