Ochrana osobních údajů


Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Společnost Dial Telecom, a.s., klade velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Zachováváme důvěrnost komunikace, zpráv, provozních a lokalizačních údajů dle zákona o elektronických komunikacích. Pro zpracování osobních údajů volíme nejnovější technické prostředky umožňující jejich maximální ochranu. V tomto prohlášení jsou podrobně uvedena opatření, která používáme pro ochranu Vašich osobních údajů. Je zde popsáno, jaké osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům je využíváme a jak máte možnost ovlivnit jejich použití. Jsou zde také uvedena opatření, která používáme pro ochranu Vašich osobních údajů, a způsob, jakým je můžete zkontrolovat a opravit. Přečtěte si, prosím, toto naše prohlášení společně se Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Dial Telecom, a.s., a také s jednotlivými podmínkami vydanými pro další produkty nebo služby.

Prohlášení o ochraně osobních údajů