Páteřní síť


Společnost Dial Telecom vlastní a provozuje rozsáhlou infrastrukturu tvořenou kabely s optickými vlákny a chráničkami pro tyto optické kabely. Tato páteřní infrastruktura zahrnující metropolitní, republikovou a mezinárodní optickou síť tvoří základ pro provoz vyšších vrstev sítě.


Technologie využívající optickou síť jako základní přenosovou vrstvu jsou nejčastěji na bázi DWDM nebo CWDM. Nad základní infrastrukturou provozujeme rozsáhlou IP MPLS síť, síť na bázi L2 Ethernetu a SDH síť pro synchronní přenosy (zejména hlasu). IP propojení s ostatními internetovými sítěmi je realizováno v propojovacích uzlech, v ČR jsme přítomni v NIXu s kapacitou 2x100Gbps a s ostatními mezinárodními sítěmi jsme propojeni v peeringových mezinárodních bodech, ve kterých máme zakončenou vlastní síť, kapacita těchto propojení je v řádu mnoha desítek gigabitů. Dial Telecom patří mezi významné partnery zahraničních peeringových center (SIX, Decix, Amsix, VIX).