Přenositelnost čísla


Služba, která účastníkovi umožňuje přenést telefonní čísla od jednoho telekomunikačního operátora k jinému.