Interface - Rozhraní


1. Spojení mezi dvěma systémy nebo zařízeními.

2. V terminologii směrování označuje síťové spojení.

3. V telefonii označuje sdílené rozhraní definované fyzickými a signálními charakteristikami.

4. Rozhraní mezi sousedními vrstvami OSI modelu.