CODEC - Coder-decoder


Zařízení typicky používající pulsně kódovou modulaci pro převod analogových signálů do digitálního proudu bitů a zpět.