POP3


Protokol, který umožňuje, aby klientský počítač načítal poštu z poštovního (POP3) serveru pomocí dočasného spojení obvykle přes protokol TCP/IP.