Byte


Byte je jednotka informace složená z osmi bitů. Byte je nejmenším adresovatelným prvkem v paměti počítače. V bytech se udává kapacita paměti.