Broadband


Charakteristika jakékoliv sítě, která přenáší vícenásobné a nezávislé síťové signály v jednom vedení. Umožňuje tak koexistenci více sítí na jednom fyzickém vedení (kabelu). Komunikace různých sítí se navzájem neruší, protože probíhá na různých frekvencích.