Ethernet


Přenosová technologie lokálních sítí (LAN), vyvinutá firmou Xerox v roce 1976. Původní přenosová rychlost byla 10 Mb/s, dnes i 100 Mb/s (Fast Ethernet) a 1000 Mb/s (Gigabit Ethernet). Používá logickou sběrnicovou topologii, přístupovou metodu CSMA/CD a širokou škálu kabelů. Je definována sadou standardů IEEE 802.3. Ethernet address.