IP Address - Adresa protokolu IP


Adresa počítače v síti používající protokol IP. Sestává ze čtyř osmibitových čísel oddělených tečkami (například: 222.125.125.255). Adresa IP slouží k jedinečné identifikaci počítače v celosvětovém síti internet.