VoIP - Voice over IP


Technologie sloužící k přenosu hlasu. Hlas je nejdříve digitalizován, následně komprimován, a poté zabalen do paketů a přenášen IP sítí.