DNS (Name) Server


DNS (Name) Server udržuje informace pro překlad jmen počítačů na IP adresy (resp. pro reverzní překlad). Name Server vždy obhospodařuje nějakou část z prostoru jmen všech počítačů. Tato část se nazývá zóna. Zóna je tvořena doménou nebo její částí. Name Server totiž může pomocí věty typu NS ve své konfiguraci delegovat obhospodařování subdomény na Name Server nižší úrovně.