E-mail - Elektronická pošta


Souhrn programů a systémového vybavení pro elektronickou (síťovou) komunikaci mezi uživateli počítačů. Je to obdoba klasického poštovního systému se všemi výhodami a nevýhodami, které přináší elektronické zpracovávání a přenos dat.