Gateway


Rozhraní pro přenos dat mezi aplikacemi/protokoly. Snaží se zakrýt rozdíly skutečných rozhraní obou aplikací. Díky Gateway je možné využít také jedné sítě jako transparentního vedení mezi dvěma sítěmi s naprosto odlišnými parametry.