LAN - Local Area Network


Skupina počítačů a dalších zařízení propojená komunikačním spojem v relativně malé geografické oblasti (do několika tisíc metrů), umožňující zařízením vzájemnou komunikaci. Standardy pro LAN specifikují kabeláž a signalizaci na fyzické a spojové vrstvě OSI modelu.