Packet


Informační jednotka přenášená jako celek mezi dvěma zařízeními. V sítích s přepínáním paketu je to jednotka o pevné maximální velikosti tvořená binárními čísly, jež reprezentují užitečná data, hlavičku a zápatí, nesoucí řídící informace.