Dial Telecom se stal partnerem RWE


23.12.2011
Praha
Dial Telecom, a.s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, zvítězil v tendru, který v polovině srpna vypsala společnost RWE Transgas, a.s. Dial Telecom bude následujících 5 let zajišťovat páteřní připojení a připojení podzemních zásobníků plynu pro členy skupiny RWE v rámci České republiky.

Společnost RWE Transgas, a.s., vypsala výběrové řízení na zajištění WAN sítě pro RWE Interní služby, s.r.o. v polovině srpna tohoto roku. Zadavatel požadoval vytvořit topologicky nezávislou páteřní síť tvořenou z 1 Gbps Lambd (vlnových délek) v kruhovém průběhu se striktně nezávislým připojením až na úrovní fyzické vrstvy. Dále zadavatel zakázky požadoval k výše uvedené páteřní síti připojit 6 lokalit s podzemními zásobníky plynu.
Pro požadované technické řešení si vybral jako dlouhodobého partnera společnost Dial Telecom, a.s., a to se závazkem na 5 let.

Veškeré služby jsou v současné době plně zprovozněny.

Více informací Vám poskytneme na stránkách http://hadaikum.dialtelecom.cz nebo na těchto kontaktech:

Martina Setunská
Marketing manager, PR
tel.: + 420 226 204 159
email: martina.setunska@dialtelecom.cz
hadaikum.dialtelecom.cz

Pavel Křižka
PR Manager
tel.: +420 732 582 776
email: pavel.krizka@justc.cz                                                         
www.justC.cz

O firmě Dial Telecom, a.s. (Česká republika)
Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem.