Dial Telecom získal certifikáty ISO 9001, 14001 a 27001


9.5.2011
Praha
Dial Telecom, a.s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, byl certifikován dle mezinárodních norem kvality. Jde o ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001 pro environmentální management a ISO 27001 pro ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem. Nové certifikáty umožní Dial Telecomu účastnit se výběrových řízení státní a veřejné správy, případně samosprávy, na které se nově chce více zaměřit.

Dial Telecom a.s. se dlouhodobě upřednostňuje ve svých aktivitách komerční sféru před státními zakázkami. V komerční sféře jsou dle dosavadních zkušeností rozhodujícími kritérii výběru dodavatele datových, hlasových či internetových služeb především kvalita, stabilita společnosti a příznivá cena. Komerční sféra tak tvoří již od založení společnosti drtivou většinu jejího obratu. Nyní se společnost Dial Telecom rozhodla zaměřit rovněž na zakázky ze státní sféry, kde jsou často vyžadovány certifikace dle nejrůznějších norem.

Certifikáty nám pomohou účastnit se výběrových řízení u zakázek státní a veřejné správy. V komerční sféře jsme je zatím vůbec nepotřebovali, protože tam rozhodovala vždy pouze kvalita služeb a cena,“ říká k tomu Tomáš Strašák, člen představenstva a obchodní ředitel společnosti Dial Telecom. „Věříme, že nás nyní nemůže nikdo ve výběrových řízeních znevýhodňovat jen kvůli chybějící certifikaci vnitřních firemních procesů, které jsou v komerční sféře tak jako tak samozřejmostí a není k tomu potřeba certifikát,“ dodal Tomáš Strašák.

Co říkají certifikáty ISO 9001:2009, ISO 14001 a ISO 27001?

Certifikace systému managementu kvality podle ISO 9001:2009 vytváří v organizaci předpoklady pro trvalé poskytování výrobku nebo služby, který splňuje požadavky zákazníka a příslušných předpisů, zvyšování spokojenosti zákazníka, neustálé zlepšování všech firemních činností a zvýšení konkurenceschopnosti firmy.

Norma ISO 14001 určuje kvalitu environmentálního managementu společnosti. Ta musí vytvářet, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivitu. Monitoruje a měří klíčové znaky provozu a činností s možným dopadem na životní prostředí.

Certifikace ISO 27001 prokazuje, že společnost má ty nejlepší postupy při řízení informační bezpečnosti. Potvrzuje, že společnost přijala nezbytná opatření k ochraně citlivých informací před neoprávněným přístupem i změnami. Norma obsahuje procesy definující přístup k vytváření, implementaci, provozu, monitorování, přezkoumání, udržování a zlepšování systému řízení informační bezpečnosti v organizaci.

Více informací Vám poskytneme na stránkách http://hadaikum.dialtelecom.cz nebo na těchto kontaktech:

Martina Setunská
Marketing manager, PR
tel.: + 420 226 204 159
email: martina.setunska@dialtelecom.cz
hadaikum.dialtelecom.cz

Pavel Křižka
PR Manager
tel.: +420 732 582 776
email: pavel.krizka@justc.cz                                                         
www.justC.cz

O firmě Dial Telecom, a.s. (Česká republika)
Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem.