Dial Telecom podal námitky k tendru SMS zpráv Dopravního podniku města Brna


18.5.2012
Praha, Brno
Dial Telecom, a.s., podal námitky proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Dodání systému na zavedení úhrad jízdného prostřednictvím SMS zpráv“ zadavatele Dopravní podnik města Brna, a.s.

Důvodem je velmi nestandardní způsob průběhu této veřejné zakázky, počínaje samotnou zadávací dokumentací, jež podle názoru společnosti , odporuje i zákonu.

Vadí nám přehnané požadavky i neprůhledná kritéria soutěže a proto jsme podali Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Naším cílem je, aby ÚOHS výběrové řízení zrušil a byl vypsán nový – transparentní tendr, který umožní uchazečům reálně splnit požadavky zadavatele.“, říká Robert Horáček, produktový manažer společnosti Dial Telecom.¶¶

Zadavatel např. požaduje garanci předložení dokladu o kapacitní možnosti systému zpracovat 20.000 sms za minutu pro každou síť mobilního operátora zvlášť, což je vzhledem k předpokládanému objemu využití služby silně naddimenzované. Např. v Praze se v průměru koupí okolo 30.000 sms jízdenek za den.

Další závažnou vadu zadávací dokumentace vidíme ve způsobu hodnocení komplexnosti nabízených služeb. Zadavatel stanovil hodnotící kritérium komplexnosti nabízených služeb s váhou 45% , což je váha, která je způsobilá výrazné ovlivnit hodnocení podaných nabídek, avšak v žádném případě se nejedná o kritérium, které může být objektivně hodnoceno. Jednotlivá subkritéria jsou popsána tak, že řada z nich není ani způsobilá být předmětem hodnocení smlouvy (např. způsob komunikace při objednávání jízdenky zákazníkem) apod.

Dial Telecom je toho názoru, že zadávací dokumentace výběrového řízení je v rozporu se zákonem a to zejména s jeho základními zásadami. Požaduje, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zadávací řízení podle ustanovení §118 odst. 1 Zákona zrušil.

Více informací Vám poskytneme na stránkách http://hadaikum.dialtelecom.cz nebo na těchto kontaktech:

Martina Setunská
Marketing manager, PR
tel.: + 420 226 204 159
email: martina.setunska@dialtelecom.cz
hadaikum.dialtelecom.cz

Pavel Křižka
PR Manager
tel.: +420 732 582 776
email: pavel.krizka@justc.cz                                                         
www.justC.cz

O firmě Dial Telecom, a.s. (Česká republika)
Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem.