Dial Telecom převzal zákazníky ETT


28.2.2014
Praha
Významný český poskytovatel datových a hlasových služeb Dial Telecom, a.s., převzal zákazníky společnosti ET Telekomunikace, s.r.o.

S účinností od 1. 11. 2013 došlo k rozdělení společnosti ET Telekomunikace, s.r.o. rozštěpením tak, že část jmění, týkající se poskytováním služeb elektronických komunikací a souvisejících služeb maloobchodním zákazníkům, přešla na společnost Dial Telecom, a.s., a to zpětně od 1.1.2013.
Část jmění týkající se sítí elektronických komunikací přešla na společnost Fiber Services, a.s.
Společnost ET Telekomunikace, s.r.o. tímto zanikla.

Více informací Vám poskytneme na stránkách http://hadaikum.dialtelecom.cz nebo na těchto kontaktech:

Martina Setunská
Marketing manager, PR
tel.: + 420 226 204 159
email: martina.setunska@dialtelecom.cz
hadaikum.dialtelecom.cz

Pavel Křižka
PR Manager
tel.: +420 732 582 776
email: pavel.krizka@justc.cz                                                         
www.justC.cz

O firmě Dial Telecom, a.s. (Česká republika)
Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem.